Bộ chữ thương hiệu Vietcombank

Bộ chữ thương hiệu của Vietcombank bao gồm alu, mica, inox

09 6886 1018