Biển quảng cáo trên nóc tòa nhà

Biển quảng cáo trên nóc tòa nhà, cao ốc, các khu chung cư.