Thi công bộ chữ nổi bằng Tôn tòa nhà khách sạn Mường Thanh

Biển chữ nổi bằng tôn thường hay được sử dụng cho bộ chữ lớn trên nóc các tòa nhà.

ZALO: 096 2468 882