Thi công bộ chữ Inox gương tòa nhà Samsung – S1 CORPORATION VIETNAM

Biển quảng cáo tòa nhà hay ở khu chung cư là một trong những loại biển quảng cáo ngoài trời khá thông dụng.