Công trình bộ chữ cổng chào khu đô thị HUD Mê Linh Central

Công trình bộ chữ HUD Mê Linh Plaza là bộ chữ thương hiệu của dự án khu đô thị Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 do tập đoàn HUD thực hiện.

ZALO: 096 2468 882