Bộ chữ Mica 3D

Mica có ưu điểm dễ gia công, có nhiều màu sắc, và giá thành hợp lý.