Khoảng thời gian trưởng thành và phát triển không mệt mỏi của tập thể cán bộ và nhân viên TLP-Group

 • Bước đầu khởi nghiệp
  Dịch vụ Thiết kế
  Bộ sản phẩm in ấn
  Kinh doanh thương mại
  Quảng cáo nhỏ lẻ
 • Bộ máy công ty
  Nhân lực hạn chế
  Chủ yếu kinh doanh
  Thương mại
  Không có máy móc
 • Bước phát triển nhỏ
  Dịch vụ Thiết kế
  Bộ nhận diện thượng hiệu
  Bộ sản phẩm in ấn
  Kinh doanh thương mại
  Quảng cáo nhỏ lẻ
 • Bộ máy công ty
  Tăng cường nhân lực
  Đầu tư tìm hiểu kỹ thuật
  Tìm hiểu sản xuất
  Tìm hiểu máy móc
 • Bước chuyển mình trong 2 năm tiếp theo
  Đầu tư máy móc sản xuất
  Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
  Đầu tư phát triển kỹ thuật sản xuất
  Đầu tư cửa hàng mặt đường
 • Bộ máy công ty
  Tăng nhân lực các bộ phận kinh doanh, sản xuất.
  Cửa hàng bắt đầu có các đơn hàng sản xuất quảng
  cáo đầu tiên
  Bắt đầu có các đơn hàng lớn
  Tìm hiểu và phát triển các sản phẩm tinh xảo.
tieu su
 • Thành lập công ty
  Thay đổi mô hình kinh doanh chuyển sang hình thức công ty
  Tăng vốn điều lệ
  Đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng
  Tăng số lượng nhân viên cả ở khối văn phòng và khối sản xuất
  Mở rộng đầu tư máy móc, sản xuất
 • Bộ máy công ty
  Tăng cường nhân lực lên tới 20 người
  Gia tăng quy mô sản xuất
  Tăng cường chủng loại và chất lượng sản phẩm
  Gia tăng số lượng khách hàng
 • Khởi đầu rất nhỏ bé về nguồn lực cũng như yếu kém về quản lý, chưa có thị trường cũng như bộ máy sản xuất. Trải qua tám năm duy trì và phát triển, trải qua rất nhiều khó khăn, TLP-Group hiện cơ bản đã xây dựng được thương hiệu riêng cho mình, dần dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường Việt Nam.
 • Cùng với sự hoàn thiện về tổ chức thì quy mô công ty cũng từng bước phát triển lớn mạnh. Nhân sự, máy móc trang thiết bị và nhà xưởng được đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Chất lượng nguồn lực được nâng cao, phúc lợi xã hội cho người lao động cũng được thực hiện đầy đủ và tốt hơn trước.
 • Từ 1 văn phòng “siêu nhỏ” với lượng khách hạn chế, hoạt động thương mại là chủ yếu, đến nay TLP-Group đã phát triển mạnh cả về quy mô sản xuất và số lượng khách hàng, doanh thu ngày càng cao hơn. Hệ thống khách hàng phát triển từ nhỏ tới các tập đoàn lớn trên khắp cả nước!
tap the cong ty

Kết nối với TLP Group