Hệ thống biển của siêu thị DAISO Japan

Biển của siêu thị Daiso bao gồm bộ chữ Alu, mica, backdrop quầy lễ tân