Hệ thống biển quảng cáo Shop Bò Sữa

Hệ thống biển của shop Bò Sữa được công ty Thượng Lâm thi công với rất nhiều hạng mục bao gồm cả ngoài trời lẫn trong nhà