Thi công toàn bộ hệ thống biển của Giao Hàng Tiết Kiệm

Sau đây là một trong số công trình mà chúng tôi đã thực hiện cho GHTK. Hình ảnh được chúng tôi trực tiếp chụp lại trong quá trình thi công các hệ thống biển quảng cáo.

ZALO: 096 2468 882
Danh mục: