Thi công biển quảng cáo cửa hàng HADOSA

Biển của cửa hàng HADOSA bao gồm nền Alu đen mờ, gập gầm Alu đồng màu, gắn đèn. Bộ logo và chữ của thương hiệu Hadosa in màu UV lên vật liệu Mica.

ZALO: 096 2468 882
Danh mục: