Biển quảng cáo hoa gió

“Biển hoa gió” thực chất là một cách nói văn thơ mà anh em TLP Group đã đặt cho loại biển này, tên thật của tấm biển là SEQUIN

ZALO: 096 2468 882
Danh mục: