Thi công biển quảng cáo MR GOOD TEA

Bộ chữ và logo có mặt chữ bằng Mica màu vàng, được uốn nổi khối cùng màu tạo sự đồng bộ

Danh mục: