Công trình bộ chữ tòa nhà Trung Đô

Bộ chữ quảng cáo tại tòa nhà Trung Đô do Quảng Cáo TLP thiết kế, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một biển quảng cáo ấn tượng và đầy thu hút.

ZALO: 096 2468 882