Biển kim loại ăn mòn chất liệu INOX hoặc Đồng

Biển kim loại ăn mòn (đồng hoặc inox) là một tấm kim loại phẳng được đổ một lớp hóa chất ăn mòn bề mặt.

Gọi Ngay